NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vita
Část legendy popisující světcův život, leckdy vystupující i samostatně, od přelomu antiky a středověku tvořila základní složku hagiografického písemnictví, ve středověkém a renesančním písemnictví synonymum pro biografii.
[URBÁNEK-1947-1948:passim]
[UHLÍŘ-1996:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002184.htm ]