NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
urbář
salbuch
Úřední kniha vzniklá pro vnitřní potřebu z důvodů ekonomické povahy, jednak berní (soupis podávající jen sumární údaje o pozemcích a platech) anebo účetní (jmenovitý rozpis konkrétní držby a platů). Druh archivního materiálu.
[ŠEBÁNEK-FIALA-HLEDÍKOVÁ-1971:23]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:236]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002185.htm ]