NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
úřední knihy
archivní knihy
Druh archivního materiálu, který vznikal ze zvýšené péče o písemnosti listinné povahy. Nahrazovaly vyhotovování jednotlivých listin a zápisům listinné povahy poskytovaly plnou důvěryhodnost. Rozlišují se knihy sloužící vnitřní i vnější potřeby (veřejné knihy). Jejich hlavními typy jsou kopiáře (zvl. druh knihy tradiční), registra, pomocné kancelářské knihy, urbáře, knihy veřejných notářů (knihy imbreviatur), knihy městské a pozemkové (gruntovní), zemské desky a formulářové sbírky.
[ŠEBÁNEK-FIALA-HLEDÍKOVÁ-1971:22-24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002186.htm ]