NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
veřejné knihy
Druh archivního materiálu, sloužící vnější potřebě. Nahrazují vyhotovování jednotlivých listin nebo zápisům listinné povahy poskytují plnou důvěryhodnost. Hlavními typy jsou knihy veřejných notářů (knihy imbreviatur), knihy městské a pozemkové (gruntovní), zemské desky.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:232]
[VOLF-HAAS-1948:19]
[ŠEBÁNEK-FIALA-HLEDÍKOVÁ-1971:22-24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002187.htm ]