NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zemské desky
Veřejné knihy jako produkt činnosti zemského soudu (zprvu instituce královská, pak stavovská), jenž byl příslušný pro svobodné Čechy a Moravany, tj. pro šlechtu a její svobodný majetek. Vznikly v Čechách po r. 1260, na Moravě 1348. Zpočátku byly jen pomocnými písemnými záznamy zemského písaře. Prvotně rozděleny na desky půhonné (pro věci trestněprávní) a trhové (pro věci nesporné), později přibyly desky zápisné (zápisy na dluhy - za Karla IV.), větší a menší a památné (v pol. 15. stol.). Vedle toho existovala řada různých pomocných druhů knih. Od 16. stol. dochází k další specializaci až do konce existence veřejných knih v r. 1783.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:232nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002189.htm ]