NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
žaltář
psalterium
Sbírka 150 žalmů uzavřená ve 3. stol. př. Kr. - 2. Liturgická kniha katolické církve, obsahující biblické žalmy, čtené při chórových modlitbách, popř. úvodní část breviáře - psalterium feriatum.
[BOHATCOVÁ-1990:44]
[VYSKOČIL-1992:177-178]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002190.htm ]