NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
auctoritates
Philosophus
Ve středověku autoři, kteří byli citováni jako obecně uznané autority, někteří z nich vystupovali pod metonymickými označeními, např. Aristoteles jako Philosophus. Jde rovněž o žánr středověkého scholastického písemnictví, spočívající ve shrnutí profilujících citátů jednoho autora k jednomu tématu.
[HOFFMANN-2001:279]
[NECHUTOVÁ-2002:127]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002191.htm ]