NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
codex mixtus
Rukopisný svazek, vzniklý svázáním textů příbuzného charakteru, děl jednoho autora či autorského okruhu nebo textů společné provenience.
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:137]
[DOKOUPIL-1972:82]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002192.htm ]