NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
epigrafika
Pomocná věda historická zabývající se komplexním studiem nápisů, tj. všech textů, které byly ryty, tesány, odlévány, řezány, modelovány, páleny či přímo malovány na nejrůznějších archeologických či jiných nepaleografických látkách. Vzhledem k šíři záběru používá spíše negativního výčtu památek, které do ní nepatří; vylučuje texty, které v souvislosti s vnějším dochováním jsou předmětem jiných pomocných věd historických (diplomatiky a kodikologie, v menší míře sfragistiky, numismatiky a heraldiky, výjimku tvoří paleografie, která má vztah ke všem psaným textům.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:360-381]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002193.htm ]