NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
epilog
Závěrečná část díla (doslov). Ve středověkém a humanistickém písemnictví šlo o závěrečné shrnutí, protějšek prologu; odtud též stručné pojednání, shrnutí a výtah vůbec.
[ŠVÁB-1966:passim]
[VOIT-1987:112-147]
[CHALOUPECKÝ-1939:117-118]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002194.htm ]