NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
epistolář
epištolář
Liturgická kniha katolické církve obsahující epištoly, tj. čtení v bohoslužbách seřazená v pořadí církevního roku - perikopy (úseky) z apoštolských listů, z dějin apoštolů, z apokalypsy a ze Starého zákona s nadpisem a příležitostnou závěrečnou formulí.
[BOHATCOVÁ-1990:43]
[VYSKOČIL-1992:46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002195.htm ]