NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
erbovník
Soubor zpravidla barevně zobrazených erbů (zejména šlechtických) s uvedením jmen jejich držitelů, obvykle ve formě knihy, ojediněle i svitku. Vznikaly většinou jako soukromé pomůcky jednotlivých heroldů, a proto mají dost libovolný, i když většinou teritoriálně omezený rozsah. Dělíme je rámcově na generální, institucionální, příležitostné, tříděné (řazení podle heraldických figur) a marginální (znaky jen doprovodem literárních děl).
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:335,340-341,358]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002196.htm ]