NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
evidenční soupis
Elementární pomůcka podávající přehled historického materiálu, zvl. rukopisů k praktickému účelu správy fondu, kontroly jeho oběhu a orientace v něm.
[HEJNOVÁ-UHLÍŘ-1999:113-117]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 21 / 000002199.htm ]