NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
formulářová sbírka
Soubor skutečně vydaných listů a listiny s vynecháním některých konkrétních údajů, sestavený zpravidla jako kancelářská pomůcka soukromého rázu, ale také soubor fingovaných písemností (byť odrážejících dobovou realitu), zpravidla jako stylistická učebnice školního rázu.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:195-196]
[KOPIČKOVÁ-VIDMANOVÁ-1999:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002200.htm ]