NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
genealogie
Pomocná věda historická zabývající se studiem příbuzenských vztahů mezi lidskými jedinci.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:138-148]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002201.htm ]