NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
herbář
Kniha pojednávající o rostlinách s důrazem na jejich léčebné využití. Vznikla v antice, k velkému rozvoji došlo od 16. stol., kdy stála na pomezí medicíny a botaniky. Neodlučitelně patří k počátkům novověkého empirického pojetí přírodních věd.
[HEJNOVÁ-HŮLEK-UHLÍŘ-2000:46nn]
[HEJNOVÁ-2001:32nn]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002203.htm ]