NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
historická chronologie
Pomocná věda historická zabývající se vnímáním a pojetím času v minulosti, historickými způsoby jeho vyjadřování (datování) a jejich převodem na dnešní způsob.
[BLÁHOVÁ-2001:7nn.]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:115-137]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002204.htm ]