NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
historická metrologie
Pomocná věda historická zabývající se shromažďováním informací o délkových, hmotnostních a od nich odvozených mírách v minulosti s cílem uspořádat je do soustavy a převést na moderní jednotky.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:148-172]
[HOFMANN-1984:5nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002205.htm ]