NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
homiliář
Liturgická kniha obsahující čtení z děl církevních otců na evangelium či epištolu příslušného dne podle církevního kalendáře, tzv. homilii.
[BOHATCOVÁ-1990:43]
[UHLÍŘ-1996:92nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002207.htm ]