NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ikonografie
Uměnovědná disciplína zabývající se určováním obsahu výtvarných zobrazení a témat nebo též charakteristický způsob výtvarného zobrazování určitých témat, na jehož základě je možná přesnější atribuce středověkých a renesančních iluminovaných rukopisů.
[PANOFSKY-1981:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002209.htm ]