NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ikonologie
Uměnovědná disciplína zabývající se interpretací obsahu výtvarných zobrazení a témat a jeho historickým vývojem, v rukopisném studiu způsob postižení literárně výtvarného paralelismu ve středověké a renesanční tradici.
[PANOFSKY-1981:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002210.htm ]