NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
iluminace
iluminátor
Ruční malířská výzdoba středověkých a renesančních rukopisů, jakož i prvotisků prováděná iluminátorem.
[BOHATCOVÁ-1990:26-31,153]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002211.htm ]