NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
in extenso
Způsob vydání historického, zejména diplomatického textu v plném znění, tj. bez jakékoli výpustky. Užívá se především při edicích staršího, řídce doloženého materiálu, v případě materiálu novějšího jen tehdy, jde-li o písemnosti obsahově, faktograficky nebo formálně zvláště významné.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002212.htm ]