NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
inventář
Pomůcka umožňující nejenom evidenci, ale také identifikaci historického materiálu (rukopisů, inkunábulí, starých tisků, archiválií), v případě středověkých rukopisů pomůcka soustřeďující se na podrobnější zpracování záznamu včetně odkazů k primární a sekundární literatuře, která odhlíží od podrobnějšího zpracování nosiče (tzv. prohloubený inventář).
[VIDMANOVÁ-1994:23]
[UHLÍŘ-2000]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002214.htm ]