NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
juxtapozice
Položení dvou nebo více textů, resp. jejich charakteristických částí, vedle sebe za účelem srovnání a určení jejich genetických vztahů. Důležitý postup jak při textologickém studiu, tak při katalogizaci rukopisně tradovaného písemnictví.
[URBÁNEK-1947-1948:I,318]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002216.htm ]