NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kalendář
Ucelená soustava dělení času do úseků (dnů, měsíců, roků) na základě pravidelnosti a periodicity přírodních jevů na Zemi i v kosmu, také systém pravidel, pomocí nichž lze uvést do souladu občanský rok s astronomickými jednotkami času. Přeneseně jde o pomůcku znázorňující uspořádání příslušné soustavy dělení času a sloužící se v ní orientovat.
[BLÁHOVÁ-2001:70nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002217.htm ]