NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kancionál
Sbírka systematicky uspořádaných zprvu duchovních, posléze zejména kostelních písní, zpravidla notovaných, jedno- i vícehlasých. Vznikaly od konce středověku a přetrvávaly hluboko do novověku; i při všeobecném prosazení knihtisku zůstávaly zhusta rukopisné. Často mají bohatou výtvarnou výzdobu sloužící jako reprezentace jejich uživatelů (v českých zemích literátská bratrstva, v Německu Kantoreien).
[BOHATCOVÁ-1990:43]
[HEJNOVÁ-HŮLEK-UHLÍŘ-2000:99nn]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002218.htm ]