NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kanonický text
Editorem zpracovaný text, který se snaží rekonstruovat a reprezentovat originální text (archetyp) a má být základem pro veškerá další vydání příslušného textu. Zpravidla považován za tzv. správné a věrné znění.
[EDITOR-1971:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002219.htm ]