NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katechismus
Shrnutí základních bodů křesťanského učení všech konfesí a denominací pro laiky v podobě učebnice. Vzniklo v 16. stol. v souvislosti s reformací, protireformací a náboženskými válkami na základě tradice středověkých kompendií populární teologie. Někdy je tak pojmenována i stručná příručka obsahující základní poučení o některém oboru.
[URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:15nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002220.htm ]