NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kodex
literární kodex, pergamenová kniha
V antice svazek destiček s voskovou vrstvou ke psaní, později v období pozdní antiky již forma knihy, která vznikla v důsledku rozšíření pergamenu a na rozdíl od svitku se vyznačovala soudržností listů, složením vrstev psací látky, zpevněných vazbou nebo jinými prostředky. Také rukopisná kniha nebo literární rukopis s charakteristickými rysy.
[ZÁSADY-1983:49nn.]
[HLAVÁČEK-1994:7,26b]
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:137-145]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002221.htm ]