NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komentář
Jeden ze základních žánrů středověkého scholastického a univerzitního písemnictví spočívající v soustavném výkladu základních textů užívaných ve vzdělávacích systému, zejm. bible a spisů Aristotelových. Od období humanismu paralelní kritické filologické či historické zpracování vydávaného textu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:56]
[UHLÍŘ-1998:28nn.]
[PETRÁŇ-1983:22]
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:9,115,123,125]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002222.htm ]