NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kontentum
Výčet jednotlivých částí rukopisu, inkunábule nebo starého tisku (konvolutu, resp. codexu mixtu), připsaný na přídeští, předsádce nebo volném listu a počínající obvykle slovy Continet in se, Continentur. V případě středověkých rukopisů předchůdce pozdějšího obsahu; někdy mívá i rysy dnešního rejstříku.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:56]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002223.htm ]