NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kopiář
kopiál
Pomůcka vznikající v příjemcově kanceláři, která zpravidla v knižní formě eviduje všechna či alespoň nejdůležitější privilegia dotýkající se určitých práv pocházejících od různých vydavatelů. Cílem byla jednak evidence práv v určité oblasti zájmů (třebaže kopiář neměl právní platnost) nebo evidence spisovního či archivního celku.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:200-201]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002224.htm ]