NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
koruptela
Zkomolení textu při přepisování (a tedy i v jeho transmisi) v důsledku neporozumění nebo neznalosti starší grafiky.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002225.htm ]