NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kronika
Žánr středověkého dějepisectví poskytující souvislé vyprávění o dějinách nějakého celku (kláštera, církve, národa, státu), vyjadřující sociálně politickou tendenci a mající literární záměr estetického působení a pobavení. V 19. a 20. stol. byly za kroniku považovány dílčí, zpravidla roční zápisy o událostech v rámci menšího celku (obce, spolku apod.), totéž co anály ve středověku.
[KUTNAR-MAREK-1997:23]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002226.htm ]