NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kursorický výklad
Žánr typický pro středověké teologické fakulty a v jejich rámci nejrozšířenější, spočívající v krátkém výkladu jednotlivých biblických knih, který prováděli během studia bakaláři (baccalarius cursor) pod dohledem svých mistrů (magister actu regens). Obsahově je jeho úkolem shrnout a prezentovat tehdy obvyklý způsob výkladu, nepokouší se tedy přinést nové myšlenky, výklady či postupy. Jeden z charakteristických projevů středověké populární teologie.
[UHLÍŘ-1998:32nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002227.htm ]