NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kvazidokument
Výsledek komplexního digitálního zpracování kodikologického materiálu při jeho prezentaci v síťovém prostředí, kdy je namísto jednotlivých dokumentů či děl prezentováno textové kontinuum, tj. místo uzavřeného a v sobě dokončeného textu se komunikují především intertextuální a transtextuální vztahy. Specifická forma multimodálního dokumentu.
[UHLÍŘ-1999:117-129]
[UHLÍŘ-2001B:106-122]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002228.htm ]