NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lineární text
Pojetí textu ve smyslu názorové formy, typické pro tištěný dokument jako ukončeného a uzavřeného, jednoznačně jdoucího od začátku do konce bez ohledu na případné diference fabule a syžetu. V době před prosazením tištěného dokumentu nebylo toto pojetí dominantní, vztahovalo se jen k menšině textů sakrálních či jinak autoritativních, tištěné kritické edice je však aplikují i na rukopisný materiál.
[UHLÍŘ-2000A]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002229.htm ]