NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
literární archiv
Sbírka literárních dokumentů a památek, jež mají vztah k činnosti jedné nebo více osob. Na rozdíl od archivu v obvyklém smyslu nevznikla organickým růstem.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002230.htm ]