NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
liturgická kniha
Kniha oficiálních bohoslužebných (mešních a jiných) textů katolické církve, diferencovaná typově (např. antifonář, breviář, epistolář, evangelistář, graduál, lekcionář, misál, sakramentář), geograficky (podle jednotlivých diecézí) nebo speciálním prostředím (podle jednotlivých mnišských řádů).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:48]
[BOHATCOVÁ-1990:43-44]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002231.htm ]