NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
magistrální výklad
Typický žánr středověkého univerzitního písemnictví, zejm. na tzv. vyšších fakultách (teologická, právnická, lékařská). Výklad řádného profesora (magister actu regens) na různá, leckdy i aktuální témata vynikající učeností a akribií.
[UHLÍŘ-1998:32nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002232.htm ]