NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
makaronský text
Text, v němž se soustavně prolínají dva jazyky. V pozdním středověku častý případ, většinou kombinace latiny a národního jazyka.
[VIDMANOVÁ-1994:91]
[SPUNAR-1987:356]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002233.htm ]