NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mamotrekt
Středověký biblický slovník.
[SPUNAR-1987:444]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002234.htm ]