NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
matrika
Úřední kniha, do níž byla za určitým cílem zapisována jména osob, splňujících požadavky evidence příslušné instituce. Ve středověku šlo zejména o soupisy členů univerzit či novoměšťanů, od 16. stol. matriky snoubenců a jejich svědků, pak i narození a úmrtí a dále např. matriky vojenské a židovské.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:205-206]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002235.htm ]