NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
městské knihy
Archivní knihy, které byly vedeny městskými úřady k pojištění práv města jako celku i jednotlivých měšťanů. Dělí se podle hlediska obsahového (práva města jako celku, zvl. výsady hospodářského charakteru a práva jednotlivých měšťanů podle druhů právních pořízení) a institucionálního, tj. podle toho, kterými správními institucemi byly vedeny (knihy radní, soudní a podřízených institucí).
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:240nn.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002236.htm ]