NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ordinář
Mešní ordinář (ordinarium missae), tj. texty nebo zpěvy v římskokatolické liturgii, které tvoří stálou součást mše (Kyrie, Gloria in excelsis deo, Credo, Sanctus a Benedictus qui venit, Agnus dei) a jsou obsaženy v misálu a graduálu.
[VYSKOČIL-1992:119]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002238.htm ]