NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pasportizace
Způsob získání celkového přehledu historických, zvl. rukopisných fondů cestou skupinového průvodce, dílčích inventářů nebo repertorií, informujících o počtech rukopisů, době jejich vzniku a jejich obsahu.
[HOFFMANN-PRAŽÁK-1972:99-112]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002239.htm ]