NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pecie
Složky vzniklé rozdělením vzorového rukopisu, které byly půjčovány k opisu, takže jednu knihu mohlo zároveň opisovat více písařů. Vznik ve 13. stol. při univerzitě v Bologni, když stacionáři, tj. veřejní písaři, nestačili vyhovět zvyšující se poptávce po nových exemplářích knih.
[HLAVÁČEK-1994:13b,16a,55-57a]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002240.htm ]