NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pomocné vědy historické
Ucelený soubor odborných disciplín, který se v 17. -20. stol. postupně vyvinul v souvislosti s historickou kritikou. Stabilizoval se v tomto složení: paleografie, (historická) chronologie, genealogie, (historická) metrologie, diplomatika, kodikologie, sfragistika, heraldika, epigrafika, numismatika. Ve 20. stol. se projevuje tendence tento soubor rozšířit o některé další disciplíny, mj. historickou geografii, historickou demografii a někdy i textologii.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:passim]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002241.htm ]