NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pontifikál
pontificale
Liturgická kniha s modlitbami a předpisy pro liturgické funkce určené biskupům (např. biřmování, svěcení kněžstva, opata, abatyše, kostela, oltáře, zvonů) bez mešních formulářů.
[VYSKOČIL-1992:125]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002242.htm ]